Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Näyttöpäätetyötä tehdään graafisella alalla toimistojen lisäksi myös valvomoissa, joissa haasteina ovat paitsi fyysinen myös kognitiivinen ergonomia (esimerkiksi hälytyksen huomaaminen, signaalin ymmärtäminen). Muissa työpisteissä näyttöpäätetyö on yleensä lyhytaikaista, kun päätteeltä käydään käynnistämässä kone tai ajo-ohjelma.  

Jatkuva työskentely näyttöpäätteellä asettaa vaatimuksia tuki- ja liikuntaelimistölle sekä näkökyvylle. Kuormitusta ja oireita aiheutuu esimerkiksi

 • työn yksipuolisuudesta
 • työn tauottamattomuudesta
 • jatkuvasta istumisesta
 • niskan ja selän kumarista ja kiertyneistä työasennoista sekä
 • tukemattomista käden asennoista.

Erilaiset tietotekniset laitteet, ohjelmistot ja sovellukset päivittyvät ja uudistuvat jatkuvasti, mikä edellyttää jatkuvaa uuden tiedon omaksumista. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriidan oman osaamisen ja työn vaatimusten välille ja johtaa henkiseen kuormittumiseen. Henkilöstölle kannattaa järjestää aika-ajoin tietokoneen ja ohjelmistojen käytöstä koulutusta, johon osallistuminen on mahdollista matalalla kynnyksellä.  

Keinoja näyttöpäätetyön kuormituksen vähentämiseen:

 • Perehdytä ja ohjeista säätämään hyvä näyttöpääteasento.
 • Säädettävät työpöydät ja työtuolit sekä seisten tehtävässä näyttöpäätetyössä kumimatto jalkojen alla.
 • Keskustelkaa erilaisista työpöytä- ja tuoliratkaisuista, ja ottakaa yhdessä koekäyttöön.
 • Työterveyshuollon työfysioterapeutti opastamaan tarvittaessa työpisteen säätämisessä.
 • Näyttöpäätelasien tarpeen selvittäminen.
 • Sopivat hiiret ja oikeat hiiren säädöt (herkkyys, liikkumisnopeus).
 • Opasta hiirellä työskentelyn keventämistä ohjein ja elpymisliikkein. 
 • Laitteet, ohjelmistot ja sovellukset, joiden käyttäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helposti opittavissa.
 • Varmista, että perehdytys on huolellista ja uusien laitteiden ja ohjelmistojen omaksumiseen on aikaa.
 • Käyttöohjeet ja tarvittava tuki ongelmatilanteisiin on helposti saatavilla.


Seuraavaksi