Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on yhteistoimin työpaikan kanssa edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, turvallista työn tekemistä, työyhteisön toimintaa sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon välistä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä yhdessä sovittujen toimintakäytänteiden avulla. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, työntekijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Työterveysyhteistyö on osa ehkäisevää toimintaa työpaikalla, jonka tavoitteena on ajoissa tunnistaa ja puuttua työpaikan epäkohtiin.


Seuraavaksi