Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteiden tai tavaran liikkeiden työntekijöille aiheuttamat vaaratekijät voidaan torjua tehokkaasti. Kuljetuksia ja liikkumista varten on varattava riittävästi tilaa ja huolehdittava tarpeellisesta näkyvyydestä.

Taakkojen nostotöissä vaaratilanteita aiheuttavat huonosti kiinnitetyt ja epätasapainossa olevat taakat sekä ahdas nostotila ja huono näkyvyys nostoalueella. Ahtaassa nostotilassa taakka saattaa takertua noston aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen. Huono näkyvyys nostoalueella estää noston suorittajaa havaitsemasta nostoalueen läheisyydessä liikkuvia henkilöitä tai muita ajoneuvoja, mikä voi johtaa törmäykseen.

Nosto voidaan toteuttaa turvallisesti, kun huolehditaan seuraavista asioista: 

 • Varmista, että nostoalusta on riittävän kantava ja tasainen niin, että kaatumis- tai tasapainon menettämisvaaraa ei ole.
 • Valitse sopiva nostoapuväline (esim. älä käytä kangasliinoja terävien kappaleiden nostamiseen). Käytä tarvittaessa kulmasuojia tai tukipuita.
 • Tarkasta nostimen ja nostoapuvälineiden kunto aina ennen nostoa. Älä käytä viallista nostoapuvälinettä. 
 • Älä koskaan ylitä nostoapuvälineessä ilmoitettua maksimikuormaa. 
 • Käytä kaikkia nostokorvakkeita, muuten taakka voi vääntyä tai kaatua. 
 • Varmista, että taakka on tasapainossa ja sidottu kaikista suunnitelluista nostopisteistä. 
 • Huomioi tuulen ja nosturin liikkeiden vaikutus taakan käyttäytymiseen. 
 • Varaa nostoon tilaa siten, että taakka ei pääse takertumaan noston aikana. 
 • Kurottajalla ei saa ajaa riippuvan taakan kanssa koneen kaatumisvaaran vuoksi. 
 • Ihmisten yli ei saa nostaa eikä taakan alle mennä. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. 
 • Nosturinkuljettajalla on oltava joko näkö- tai monitoriyhteys työkohteeseen. 
 • Vaarallisista ja vaikeista nostoista (mm. katvenosto, ahdas paikka, kahden nosturin yhteisnosto) on tehtävä kirjallinen nostotyösuunnitelma. 

Taakkojen lisäksi työpaikoilla tehdään henkilönostoja. Henkilönostoihin saa käyttää vain siihen tarkoitukseen suunniteltua ja valmistettua nosturia, trukkia tai muuta konetta tai laitetta. 

Nostoapuvälineet

Lainsäädäntö edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta. Suositeltavaa on tehdä tarkastus vuoden väliajoin. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla suositellaan seuraavan taulukon mukaisesti. Yhtenäisillä väreillä voidaan vähentää epäselvyyksiä eri työpaikkojen välillä.

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit. Vuonna 2027 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta, eli vuoden 2027 tarkastusväri on vihreä.

Seuraavaksi