Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työpaikan turvallisuutta lisätään käyttämällä turvallisuuden kannalta tärkeissä kohteissa turvamerkkejä. Niillä osoitetaan vaarallista kohdetta, toimintoa tai tilannetta ja annetaan tietoa tai ohjeita työturvallisuudesta.

Turvamerkkejä ovat mm. kilvet ja käsimerkit sekä esteitä ja vaarallisia paikkoja tarkoittavat merkit, valomerkit, äänimerkit ja ennakolta määrätyt puhutut viestit, jotka välittää ihmisääni tai keinotekoinen ääni (ääniviestit).

Työpaikan turvamerkintöjen riittävyys ja sijoituspaikat arvioidaan vaarojen selvittämisen ja arvioinnin yhteydessä.

Pysyviä turvamerkkejä ovat kielto-, varoitus-, ja määräysmerkit sekä varauloskäynti-, ensiapu- ja palontorjuntamerkit. Pysyvinä turvamerkkeinä käytetään kilpiä:

Kieltomerkit ovat pyöreitä merkkejä, joissa on musta kuva valkoisella taustalla, punaiset reunat ja merkin poikki kulkeva vinoviiva. Tällaisia merkkejä ovat mm. tupakointi kielletty ja jalankulku tai ajoneuvoilla ajo kielletty. 

Varoitusmerkit ovat kolmiomaisia, joissa on musta kuvatunnus keltaisella taustalla sekä mustat reunat. Varoitusmerkeillä voidaan varoittaa mm. syövyttävistä kemikaaleista, liikkuvista ajoneuvoista tai kompastumisvaarasta. 

Määräysmerkit ovat pyöreitä merkkejä, joissa on valkoinen kuvatunnus sinisellä taustalla. Niillä voidaan ilmoittaa muun muassa suojalasien, kuulonsuojaimen ja suojakäsineiden käytön tarpeellisuudesta. 

Varauloskäynti- tai ensiapumerkit ovat suorakulmaisia tai neliömäisiä, joissa on valkoinen kuva vihreällä taustalla. Palontorjuntamerkeissä on valkoinen kuva punaisella taustalla. 

Työnantajan on annettava työntekijöille ohjausta turvamerkeistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. 

Onko omalla työpaikallasi kaikille, myös ulkopuolisille urakoitsijoille, turvamerkkien tarkoitus selvillä?


Seuraavaksi