Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työssä toistuvat yläraaja- ja käsiliikkeet kuormittavat ja saattavat aiheuttaa niskan, hartioiden, selän sekä käsivarsien ja käsien vaivoja.

Toistotyössä tehtäväkokonaisuus toistuu minuuttien ja sekuntien jaksoissa ja työtahdin määrää kone, prosessi, työryhmä tai asetetut aikataulupaineet. Työliikkeet vaativat usein nopeutta, tarkkuutta ja toiston sietoa. Tyypillisessä toistotyössä yksi työvaihe kestää vähemmän kuin 30 sekuntia tai työvaihe sisältää samojen liikkeiden toistoa yli puolet työvaiheajasta riippumatta työvaiheen pituudesta.  

Graafisessa teollisuuden toistotöitä ovat muun muassa  

  • painotuotteen yksitellen tehtävä tarkistus 
  • arkkien siirto linjalta nippuihin 
  • konelinjojen syöttö- ja vastaanottotehtävät. 

Toistotyö voi johtaa lihaksen kipeytymiseen, turpoamiseen tai puutumiseen. Se saattaa aiheuttaa jännetupentulehdusta tai keskihermon puristumista käsissä ja olkavarren nivelnastan tulehdusta kyynärpäässä.

Työn huono ergonomia saattaa altistaa käden rasitusvammalle. Muita riskitekijöitä ovat muun muassa 

  • liikkeiden suuri toistuvuus, kesto ja voimankäyttö 
  • ote (esimerkiksi laaja sormien ote tai pinsettiote) 
  • ranteen keskiasennosta poikkeavat asennot 
  • käteen kohdistuva mekaaninen paine 
  • kylmyys, vetoisuus ja tärinä 
  • yksilöön liittyvät riskitekijät (ikä, sukupuoli, ruumiinrakenne, työhön tottumattomuus). 

Toistotyöstä tulisi pitää riittävän usein lyhyitä elpymistaukoja, joiden aikana vireystila paranee, työ säilyy sujuvana ja keholla on mahdollisuus palautua. Kun työntekijät vaihtavat työtehtäviä säännöllisesti työvuoron aikana, toistotyön kuormittavuus jakautuu tasaisemmin kehon eri osiin.

Hyvä työnsuunnittelu huomioi mahdollisuuden työnkiertoon, liikkumiseen, istumiseen ja seisomiseen työvuoron aikana.


Seuraavaksi