Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Psykososiaalisesti kuormittavat tilanteet ovat aina uhka hyvinvoinnille. Puheeksi ottaminen tarkoittaa esihenkilön ja alaisen välistä keskustelua, jossa kuormitustilanteet otetaan puheeksi ja mietitään yhdessä mahdollisia tukitoimia. Puheeksi ottaminen on varhaista välittämistä ja ensiaskel kaikissa ongelmatilanteissa.

Puheeksi ottaminen on tärkeää myös, kun esihenkilö havaitsee merkkejä työkyvyn tukitarpeesta. Signaaleja voivat olla esimerkiksi muuttunut käyttäytyminen (ärtyneisyys, epäkohteliaisuus, vetäytyminen), unohtelu, keskittymisvaikeudet, lisääntyneet myöhästelyt tai työsuorituksen heikentyminen. Jokaisella on myös velvollisuus ottaa esille itseä kuormittavat asiat.

Varhaisella välittämisellä voidaan estää haitallisten kierteiden syntyminen. Esimerkkejä tilanteista, joihin kannattaa puuttua, ovat työn tai yhteistyön sujumattomuus, häilyvä huumorin ja kiusaamisen rajapinta, epäasiallinen käyttäytyminen, puutteet esimiestyössä, kuppikuntaisuus ja toistuvat sairauslomat.

Puuttuminen ja puheeksi ottaminen koetaan usein vaikeaksi. Yhdessä sovittu toimintamalli hankalien asioiden selvittämiseen helpottaa puheeksi ottamista. Ohjeeseen voidaan määritellä, mikä on kunkin toimijan rooli ja vastuu työpaikalla ongelmatilanteissa sekä miten ongelmia työpaikalla selvitetään. Ohjeeseen kannattaa määritellä myös, millaista käyttäytymistä työssä tavoitellaan.


Seuraavaksi