Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Painovärit eivät ole palovaarallisia, mutta käytetyt liuottimet ovat yleensä syttyviä tai helposti syttyviä nesteitä. Palavat nesteet tulee varastoida erillään muista kemikaaleista paloviranomaisten hyväksymässä varastopaikassa.

Palavien nesteiden varastoinnissa ja käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota mm. maadoitukseen, sähkölaitteisiin, tuuletukseen, tupakointiin, tulitöihin ja varastotilan ilmastoinnin tehokkuuteen. 

Sähkölaitteiden tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät aiheuta kemikaalien syttymisvaaraa. Painokoneissa tulee olla sopivat sammutuslaitteet, ja hankauksesta syntyvän staattisen sähkövarauksen haittojen poistamiseksi painokoneet tulee maadoittaa siten, että kaikki koneen osat ovat sähköisessä yhteydessä toisiinsa. 

Staattista sähköä syntyy myös kaadettaessa palavia nesteitä astiasta toiseen (muoviastioita ei saa käyttää palavien nesteiden käsittelyyn).

Painosalissa käytettävät kemikaalit tulee valita ensisijaisesti siten, että niiden leimahduspiste on selvästi korkeampi kuin lämpötila painosalissa. Lisäksi painosalissa tulee säilyttää ainoastaan yhdessä työvuorossa tarvittava määrä palavia nesteitä ja ne on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. 

Myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää toisistaan erillään, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan haittaa. 

Palavien nesteiden lisäksi graafisessa teollisuudessa käsitellään palavia kaasuja (neste- ja maakaasu), jotka yleensä säilytetään nesteytettynä paineellisissa astioissa. Kaasuvuodon havaitsemiseksi työtiloihin voidaan asentaa esimerkiksi kaasutunnistimia. Neste- ja maakaasu ovat yleensä myös hajustettuja, mikä helpottaa mahdollisen vuodon havaitsemista. 

Työntekijät tulee perehdyttää huolellisesti mm. staattisen sähkön vaaroihin kun työympäristössä käsitellään syttyviä kemikaaleja, pölyjä tai muita materiaaleja

Seuraavaksi