Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Trukin ohjaamosta on yleensä huono näkyvyys, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin erityisesti trukin läheisyydessä työskenneltäessä. Vaaraa aiheuttaa niin itse trukki kuin myös trukin kuljettama taakka. Huono näkyvyys voi johtua maston rakenteesta, taakasta, ohjaamon seinistä tai likaisista ja naarmuuntuneista laseista. 

Henkilö- ja trukkiliikenteen risteäminen oviaukoissa on erityisen vaarallista.
Kuva: Työpaikkakuolemat.fi

Trukkiliikenteestä aiheutuvia vaaratilanteita lisäävät sekavat ja suunnittelemattomat ajoreitit. Vaarakohtia ovat risteykset, ahtaat kulkuväylät, portit ja oviaukot. Jalankulkuliikenne trukkiliikenteen seassa on merkittävä riski. Erityisen vaarallista on henkilö- ja trukkiliikenteen sekoittuminen oviaukoissa. 

Ahtaat kulkuväylät ja niiden huono kunto sekä kaltevuus aiheuttavat myös vaaratilanteita. Ajoreitin leveyden ja vapaan korkeuden minimiarvot määräytyvät trukin koon ja siirrettävän materiaalin mukaan. Trukkireitin suurimmat sallitut kaltevuudet määräytyvät kuormatun trukin kyvyllä peruuttaa. Määrityksessä tulee kiinnittää huomiota myös ajoväylän pinnan laatuun ja kuntoon.

Vuosittain tapahtuu noin 200 trukkitapaturmaa, joista jopa yli 15 prosenttia johtaa yli 30 päivän poissaoloon. Tyypillisiä trukkitapaturmia ovat päälleajot ja peruuttaessa sattuneet vahingot sekä ulosajot laiturilta. Trukkitapaturmiin on löydetty syitä mm. puutteellisesta ajotaidosta, liian suuresta tilannenopeudesta ja työskentelystä kuorma ylhäällä.

Trukin kuljettamiseen tarvitaan työnantajan kirjallinen lupa

Trukilla tarkoitetaan mitä tahansa pyörillä olevaa ajoneuvoa, joka on suunniteltu kantamaan, vetämään, työntämään, nostamaan, pinoamaan tai asettamaan hyllystöön mitä tahansa kuormaa ja jota ohjaa kuljettaja trukin istuimella istuen tai tarkoitusta varten tehdyllä tasolla seisten.

Kuka tahansa asiaan perehtymätön henkilö ei saa ajaa trukilla tai käyttää henkilönostinta, vaan työnantaja voi sallia näiden työvälineiden käyttämisen vain niille työntekijöille, joiden osaamisen työnantaja on varmistanut. Kuljettajan tulee olla kyseiseen trukkimalliin perehtynyt, yli 18-vuotias henkilö, jolla on työnantajan myöntämä kirjallinen käyttölupa.

Jos työnantaja uskoo pystyvänsä itse arvioimaan, että trukin ja/tai henkilönostimen kuljettaja tosiaan tuntee kaikki trukin ja/tai henkilönostimen kuljettamiseen liittyvät työturvallisuusseikat ja on huolellisesti käyttänyt kyseistä työvälinettä jo pitkän aikaa, tämä voi riittää osaamisen osoittamiseksi.

Kirjallinen lupa voi olla esimerkiksi

 • työturvallisuuskortin tapainen trukin ja/tai henkilönostimen kuljettajan kortti, jonka työnantaja on antanut ja allekirjoittanut tai
 • trukin ikkunaan on kiinnitetty lista niistä henkilöistä, joille työnantaja on myöntänyt luvan.

Työntekijän suorittama trukkikortti ei yksinään riitä osoittamaan riittävää osaamista, vaan työnantaja vastaa aina työntekijöidensä turvallisuudesta eli työnantajan pitää opettaa ja ohjata työntekijänsä koneiden turvalliseen käyttöön.


Trukinkuljettajan valinnoilla on väliä


Trukinkuljettaja tekee turvallisuuden kannalta tärkeät valinnat. Hän mm. valitsee ajonopeuden, taakan korkeuden siirron aikana ja sen, käyttääkö työn edellyttämiä turvavälineitä ja ennen kaikkea – noudattaako annettuja ohjeita.


Trukinkuljettajan tulee aina käyttää

 • turvavyötä, kun sellainen on asennettu
 • turvakenkiä ja näkyvää vaatetusta ollessaan trukin ohjaamon ulkopuolella
 • muita työn ja olosuhteiden edellyttämiä suojaimia.

Trukinkuljettajan tehtävänä on tarkistaa, että trukki on kunnossa. Jokaisella on oikeus käyttää kunnossa olevaa konetta ja vastaavasti velvollisuus olla käyttämättä vaarallista konetta. Etenkin on tarkistettava turvalaitteiden kunto. Näitä ovat mm. seuraavat:

 • varoitusvalot, kuten bluespot-, vilkku- ja ajovalot
 • peilit, peruutuskamera, -hälytin tai -tutka, äänimerkki
 • käyttö- ja seisontajarrut.

Trukkityössä terveyshaittoja voivat aiheuttaa muun muassa

 • staattinen työasento ja istumatyö
 • koneesta tai alustasta aiheutuva tärinä (esim. selkävaivat)
 • taakkojen käsittely lihasvoimin (selkä- ja hartiavaivat)
 • kiertynyt ajoasento (selkä- ja niska-hartiaseudun vaivat).

Kuormitusta lisäävät tyypillisesti veto, kylmyys, runsas voiman käyttö sekä kiertoliike.

Kun poistut trukista

 • pidä rintamasuunta trukkia kohtia
 • pidä aina kolme raajaa kiinni
 • älä koskaan hyppää alas.

Varsinaisen liikenteen lisäksi syntyy vaaratilanteita myös suoritettaessa henkilönostoja. Henkilönostojen suorittamista nosturilla tai haarukkatrukilla koskeva turvallisuustaso on määritelty valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) eli ns. käyttöasetuksessa.

Vihivaunut

Automaattitrukit eli vihivaunut ovat laajalla alueella automaattisesti toimivia koneita. Ne toimivat ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Niiden liikkumisalue saattaa olla vain ohjelmallisesti rajoitettu, jolloin ohjelmassa tapahtuvan häiriön seurauksena vihivaunu saattaa eksyä reitiltään ja kulkea niin pitkälle kuin voimalähteessä riittää energiaa. 

Jos vihivaunuja ei ole kokonaan erotettu toimimaan omalla muusta ympäristöstä erotetulla alueellaan, tulee vihivaunujen toiminta-alueella kiinnittää huomiota

 • törmäys- ja puristumisvaaroihin,
 • kuorman putoamisesta aiheutuviin vaaroihin
 • liikkuvan koneen ja kiinteän konejärjestelmän rajapintojen välisiin alueisiin.

Vihivaunujen lastaus- ja purkupaikoissa muodostuu helposti puristumisvaarallisia alueita.


Seuraavaksi