Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

 

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella, jollei muualla toisin säädetä.

Ennen henkilönostoja trukilla, perehdy huolellisesti Käyttöasetuksen lukuun 3a, jossa käydään tarkemmat säädökset trukilla suoritettavista henkilönostoista läpi:

Henkilöiden nostamiseen valmistettu nostolaite on valittava siten, että sitä käytettäessä 

 • estetään asianmukaisin laittein mahdollinen henkilönostokorin putoamisvaara
 • estetään henkilönostokorissa olevien vahingoittumisen sekä puristuksiin ja loukkuun jäämisen vaara 
 • varmistetaan laitteen vikaantumisesta tai muusta syystä henkilönostokoriin tai telinesillalle jääneiden turvallisuus sekä mahdollistetaan heidän poispääsynsä. 

Henkilönostimen käyttöön vaaditaan työnantajan kirjallinen lupa ja vähintään 18 vuoden ikä. Työnantaja on varmistanut osaamisen.

Nivelpuomi- ja teleskooppinostimen nostokorissa tulee käyttää turvavaljaita ja korkeintaan kahden metrin pituista liitosköyttä. Köyden on oltava kiinnitetty hyväksyttyyn kiinnityspisteeseen. 

Valittaessa henkilönostinta tulee työn erityisolosuhteet ottaa huomioon. Kun nostotyöhön valitaan henkilönostinta, arvioidaan seuraavia tekijöitä: 

 • suurin tarvittava kuorma
 • suurin työskentelykorkeus ja -ulottuma
 • käyttövoima (sähkö, akku, polttomoottori)
 • työskentelyalustan tasaisuus ja kantavuus
 • oviaukkojen asettamat rajoitukset
 • nostimen siirtotarve
 • korista tehtävä työ ja työssä tarvittavat materiaali ja työkalut.

Kaikille henkilönostimille on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa. 

Ajettavien henkilönostinten tarkastuksen yhteydessä tehdään riskinarviointi työalueesta ja määritellään nostimille sallitut alueet.

Henkilönostinta ei saa ottaa käyttöön, jos 

 • tarkastuskilvessä ei ole merkintää suoritetusta vuositarkastuksesta (tarkastuspöytäkirja pitää olla nostimen mukana
 • hätäpysäytys ei toimi 
 • varalasku ei toimi 
 • hallintalaitteissa on toiminnallisia vikoja 
 • tuet eivät toimi 
 • työtason portti ei sulkeudu 
 • esiintyy öljyvuotoja 
 • työtason vakainlaitteistossa on vikoja. 

Henkilönostimen työskentelyalueen turvallisuutta varmistettaessa toimenpiteet käyttöpaikalla ovat seuraavat: 

 • Varmistetaan nostimen pääsy työkohteeseen (kulkuväylät). 
 • Selvitetään nostimen sijainti työkohteeseen nähden. 
 • Varmistetaan, ettei synny törmäysvaaraa alueella olevien muiden koneiden tai rakenteiden kanssa. 

Ennen henkilönostimen käyttöä on jokaisella käyttökerralla varmistettava, että henkilönostin on rakenteellisesti kunnossa, että työskentelyalustan kantavuus säilyy riittävänä ja että henkilönostimen työskentelyalue on turvallinen. 

Ennen henkilönostimen käyttöä varmistetaan, että tarkastuskilvessä on merkintä suoritetusta vuositarkastuksesta, hätäpysäytys, varalasku ja tuet toimivat, hallintalaitteet ja työtason vakainlaitteisto on kunnossa, työtason portti sulkeutuu eikä esiinny öljyvuotoja. Henkilönostin ei saa osua mihinkään, sen varoalue merkitään selvästi ja varmistetaan ulkona maaperän kantavuus sekä sääolosuhteet.

 


Seuraavaksi