Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Kemikaalien säilytyspaikan taso määräytyy säilytettävien kemikaalimäärien mukaan (VNa 685/2015). Toimenpiteet muun muassa viranomaisille ilmoittamisesta tai luvallisuudesta määräytyvät kemikaalimäärien ja niiden haitallisuuden perusteella.

Rakennuksen omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan ja muun yhteisön on laadittava pelastussuunnitelma omatoimisesta varautumisesta vaaratilanteisiin ja pelastustoimintaan. Tämä koskee muun muassa

  • teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia, joiden pinta-ala yli 1500 m2
  • työpaikkatiloja, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on vähintään 50.

Monet graafisen alan yritykset käsittelevät suuria määriä kemikaaleja. Näitä yrityksiä koskevat erityiset pelastussuunnittelun vaatimukset. Yhteysviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Jos kemikaalien käsittely ja varastointi on vähäistä, tulee yrityksen tehdä selvitys palontorjunnan järjestelyistä alueen paloviranomaiselle. 

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja sen tulee sisältää osio, jossa käydään läpi mm. toimintaohjeet palotilanteessa. 

Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan silloin, kun työssä saattaa esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseoksien aiheuttamia vaaroja.


Siinä kuvataan räjähdysvaaran kannalta tärkeimmät tiedot:
● tilojen siivouksen taso ja laajuus (pölytila) sekä tiedot tilan ilmanvaihdosta
● räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavat aineet ja olosuhteet
● vaaran arviointien tulokset
● kuvataan, missä vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä.
● räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
● toteutetut räjähdyssuojaustoimenpiteet.

Jos epäillään, että työpaikalla käytettävä tai esiintyvä aine lisää työntekijän vaaraa sairastua syöpään, on riskin olemassaolo selvitettävä. Työnantajan on pidettävä luetteloa näistä syöpävaaraa aiheuttavista aineista ja aineille altistuvista työntekijöistä. Tiedot toimitetaan vuosittain Työterveyslaitokselle ASA-rekisteriin.

Lisäksi työterveyshuolto arvioi työntekijöiden terveystarkastustarpeen, jota osaltaan määrittää valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.

Tarkempia tietoja edellä mainitusta ilmoitusvelvollisuudesta, esimerkiksi voimassa olevasta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden luettelosta,
saa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta.


Seuraavaksi