Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Kulmat, raot ja syvennykset

Koneiden ja laitteiden ulkonevat terävät kulmat, reunat, ahtaat syvennykset, reiät ja raot aiheuttavat vaaratilanteita esimerkiksi aiheuttamalla viiltohaavoja tai lisäämällä takertumisriskiä. Koneet tulisikin suojata siten, ettei kyseisiä kohtia pääse koskettamaan. Kompastumisvaaraa aiheuttavat esimerkiksi erillisten työtasojen epätasaisuus ja liukkaus.

Kuljettimet ja nielut

Kuljettimella tarkoitetaan kiinteää tai siirrettävää, kappale- tai massatavaran kuljettamiseen suunniteltua, ainakin osittain itsetoimista, jatkuvasti tai vaiheittain toimivaa lähisiirtolaitetta. Kuljettimia voivat olla mm.

  • hihnakuljettimet
  • rullakuljettimet
  • naukkarikuljettimet.

Kuljettimien vaarakohtia ovat hihnojen, ketjujen ja muiden osien väliin muodostuvat nielut sekä leikkaus- ja puristuskohdat. Esimerkiksi sormi saattaa jäädä kuljetushihnan ja hihnan päissä olevien rumpujen (käyttö- ja taittotelan) muodostamaan rakoon, jos rumpujen päitä ei ole suojattu riittävän pitkällä sivusuojalla. Hihnakuljettimien vaarallisimmat nielut ovat siellä, missä hihna muuttaa suuntaa tai taipuu esimerkiksi pääterummun, taittorummun ja vetorummun kohdilla.

Katso video vastaavasta tilanteesta leipomon kuljetinhihnalla.

Pohdi: Missä voisi omalla työpaikalla takertua, puristua tai ruhjoutua koneeseen?

Animaatiossa käydään läpi myös tapaturman jälkeinen oikeuskäsittelyprosessi – herättääkö ajatuksia?

Rullakuljettimella kuljetettavien tavaroiden etureuna ja jokaisen rullan väli muodostavat vaarallisen puristumiskohdan. Erityisen vaarallisia nämä ovat järeillä, täysien kuormalavojen tai muiden raskaiden kappaleiden kuljettamiseen tarkoitetuilla rullakuljettimilla. Puristumiskohtia voi muodostua myös kuljetinjaksojen väliin tai kuljettimella liikkuvan kuorman ja muiden lähellä olevien rakenteiden väliin.

Kuljettimen kuormaus- ja purkuaukot sekä esimerkiksi lattian läpi kulkeva kuljettimen läpimenokohta muodostavat myös vaarakohtia.

Pienillä kuljettimilla on yleensä sen verran voimaa, että sormen jääminen väliin voi aiheuttaa litistymisen tai sormen nivelien särkymisen. Suuremmat kuljettimet repäisevät väliin jääneen käden helposti irti tai puristavat hengen väliin jääneeltä ihmiseltä.

Sylintereiden ja telojen muodostamat nielut

Painokoneen telat ja sylinterit sekä rullapukkien liike muodostavat vaarallisia nieluja. Lisäksi sylinterin urat ja muut sylinteripinnan epätasaisuudet aiheuttavat takertumisvaaran.

Puristimet

Epäkeskopuristimella tarkoitetaan puristinta, jossa vauhtipyörän liike-energia siirretään työtä suorittavaan kone-elimeen epäkeskon, esimerkiksi nivelen avulla. Epäkeskopuristimien määräyksiä voidaan soveltaa seuraaviin koneisiin ja laitteisiin, koska niissä on puristimille ominaisia piirteitä ja vaaroja:

  • giljotiinileikkurit
  • kolmiteräleikkurit
  • stanssauskoneet
  • tiikelit
  • nitomakoneet.

Giljotiinileikkurit

Giljotiinileikkaus on leikkaustapahtuma, jossa leikkauksen tekee yksi tai useampi alustaa vasten painautuva terä.

Leikkurien vaarakohtia ovat terän tai terien toiminta-alue, jolle ulottuminen leikkausliikkeen aikana koneen edestä, sivulta tai takaa aiheuttaa vakavan vaaran. Vaaratekijöitä leikkurien toiminnassa ovat puristuspalkin toiminta (nopeus, esipuristusvoima, nousu) ja leikkureiden teränvaihto sekä terien säilytys.

Sormet voivat jäädä puristuspalkin ja paperipinon väliin siten, että siitä aiheutuu eriasteisia vammoja. Vammojen vakavuus riippuu palkin esipuristuksen ja nopeuden suuruudesta. Vakavampia tapaturmia (esim. sormien menetyksiä) tapahtuu terän vaihdon tai leikkurin toimintahäiriöiden yhteydessä.


Seuraavaksi