Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Vakavimmat työtapaturmat ja ammattitaudit aiheuttavat pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä, äkillisen tai ennenaikaisen kuoleman ja ovat kalliita niin rahassa kuin inhimillisenä kärsimyksenäkin mitattuna. Näiden lisäksi on huomioitava tuki- ja liikuntaelinsairauksien suuri osuus sekä mielenterveyssyiden jatkuva kasvu työkyvyttömyys- ja sairaspoissaolotilastoissa – tämän trendin oikaisemiseen on syytä pyrkiä jokaisella työpaikalla.

Sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet, työvoiman vaihtuvuus, heikentynyt työkyky ja motivaatio sekä erilaiset häiriöt ja keskeytykset syövät resursseja ja työn tuottavuutta.

Hyvin hoidettu työsuojelu helpottaa esihenkilön työtä ja tuottaa työhyvinvoinnin lisäksi merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Katso oheinen animaatio tapaturmien taloudellisista vaikutuksista:

Työn kokonaiskuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ennaltaehkäisevänä toimena. Myös ikääntyvien huomioiminen ja osatyökykyisten työssä pysymisen ja työhön paluun tukeminen on tärkeää. Työturvallisuuslakiin kirjattiin täsmennys 1.6.2023, jossa työpaikkoja velvoitetaan entistä enemmän huomioimaan yksilötasolla työkyky ja sen mahdolliset muutokset työuran eri vaiheissa. Yhtenä esimerkkinä mainitaan 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamisen edistäminen. Työpaikkojen roolia työkyvyn säilymisestä koko työuran ajan on selkeytetty. 

Työturvallisuuslain muutokset astuivat voimaan 1.6.2023. Erityisasiantuntija Jenny Rintala sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli muutokset webinaarissa.

 


Seuraavaksi