Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Vaarojen tunnistamisen ja riskin suuruuden arvioinnin apuna käytetään usein erilaisia tarkistuslistoja, mutta tärkeää on myös hyödyntää tiedot ja analyysit omalla työpaikalla sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista. Saman toimialan tilastotietoja voidaan hyödyntää varsinkin pienillä työpaikoilla, joilla tapaturmia ja vaaratilanteita sattuu harvoin ja riskit jäävät näin ollen usein piiloon.

Myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön asiantuntemusta voidaan käyttää apuna riskien tunnistamisessa. Työterveyshuolto osallistuu mm. työpaikan ensiapuvalmiuden ja pelastusohjeiden suunnitteluun sekä antaa ohjeita, kuinka tapaturmatilanteissa toimitaan. 

Yleisimmät tapaturmavaarat graafisella alalla liittyvät

 • erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin sormi- ja käsivammoihin
 • iskeytymiseen kiinteää pintaa vasten eli kompastumisiin, kaatumisiin ja putoamisiin
 • taakkojen käsittelyn yhteydessä tapahtuvaan äkilliseen fyysiseen kuormittumiseen.

Kemikaalit puolestaan voivat roiskeina, kosketuksena ja hengitettyinä aiheuttaa esimerkiksi ärsytys- ja syöpymisvammoja. Niitä sattuu muutamia vuosittain.

Sormitapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen (2017-2021) mukaan yli 35 % graafisen alan työtapaturmista kohdistuu sormiin. Sormitapaturmista puolestaan lähes 50 % on leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttamia vahinkoja ja noin 30 % puristumisia ja ruhjoutumisia. Esimerkkejä tapaturmakuvauksista: 

 • mattoveitsi lipesi ja osui sormeen 
 • peukalo osui leikkurin levyyn 
 • koneen hihnaa säätäessä käsi jäi hihnan väliin 
 • kone leikkasi palan sormenpäästä irti 
 • sormet jäivät sitomakoneen prässin alle. 

Liukastuminen, kompastuminen, kaatuminen

Noin 20 % vammoista kohdistuu jalkoihin ja noin 5 % päähän. Nämä vammat aiheutuvat suurimmaksi osaksi iskeytymisestä kiinteää pintaa vasten putoamisen, liukastumisen tai kaatumisen seurauksena: 

 • kaatui lastauslaiturilla, portaissa, epätasaisella asfaltilla 
 • liukastui painokoneen portailla, lattialla olleeseen vesilammikkoon  
 • koneesta alas tullessaan muljautti polven
 • kompastui lattialla olevaan letkuun. 

Tuki- ja liikuntaelinvammat

Olkapäähän kohdistuvat vammat aiheutuvat pääsääntöisesti äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, jonka seurauksena tapahtuu mm. venähdyksiä ja sijoiltaanmenoja. Myös huonoista työasennoista aiheutuu usein tuki- ja liikuntaelinten vammoja. 

Olkapäähän kohdistuneita vammoja
 • siirsi taakkaa kädellään ja tunsi olkapäässä vihlaisun 
 • nostaessaan tippumassa ollutta esinettä tunsi oikeassa olkapäässä sekä hartiassa kipua. 
Selkään kohdistuneita vammoja
 • säätäessään painokoneen terää eteenpäin kumartuneena selässä tuntui äkillinen kipu
 • paperin katkeaminen vetotilanteessa ja siitä seurannut äkillinen horjahdus taaksepäin 
 • nosti 40 kg painavia pönttöjä väärässä asennossa ja siitä seurasi selkäkipua 
 • nostanut painokoneen rullaa kiertoliikkeellä, jolloin selässä muljahtanut ja selkä kipeytynyt. 
Alaraajoihin kohdistuneita tapaturmia:
 • jalka jäänyt 1000 kg painavan paperirullan alle
 • jalka jäi lavanostimen ja lavansiirtovaunun väliin
 • lavansiirtovaunusta poistuessaan astui maahan, nilkka taittui ja nivelsiteet venähtivät. 

Silmätapaturmat

Silmätapaturmia sattuu edelleen vuosittain 6­–8. On muistettava, että silmään ei saada varaosia – yksikin vakava silmätapaturma voi viedä näön. Esimerkkejä: 

 • painokoneen lakkaa roiskunut kasvoille ja silmille 
 • rikkihappoa roiskui silmään 
 • pahvin kulma osui silmään 
 • emulsion poistoainetta roiskahti silmään. 

Ammattitauteja

Kemialliset altisteet aiheuttavat sekä tapaturmia että ärsytysoireita, jopa ammattitauteja. Graafisella alalla ammattitauteja tai niiden epäilyjä kirjataan muutamia vuosittain.

Ammattitautien pääasialliset aiheuttajat ovat kemiallisten aineiden käsittely ja melu.

 • painoväri on muutaman päivän aikana ärsyttänyt ihoa 
 • kuumaliimapyssystä valui polttavaa liimaa kämmenelle. 

Tapaturmakehityksen seuranta

Tapaturmakehitystä seurataan yleisesti tapaturmataajuudella (sattuneiden tapaturmien lukumäärää verrataan tehtyjen työtuntien määrään).

Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatieto.fi-sivustolta löydät työtapaturmiin ja tapaturmavakuuttamiseen liittyviä tietoja. Tilastot-välilehdeltä löydät mm. työtapaturma- ja ammattitautitilastot.

 • Oma alan tapaturma- ja ammattitautitilastoja voit tutkia valitsemalla tilastosovelluksista TOL18 – painaminen ja tallenteiden jäljentäminen – toimialaluokan.
 • Tikku-tilastosovelluksesta pääsee näkemään ns. pikatilastoja ja niitä on jokaisen helppo tarkastella
 • Pakki-sovellus on tarkoitettu syvempiä analyyseja varten ja edellyttää hieman enemmän perehtyneisyyttä tietojen hakuun ja esittämiseen.

Seuraavaksi