Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Koneiden ja suojalaitteiden kunnossapito ja määräaikaistarkastukset ehkäisevät vaaratilanteiden syntyä.

Työnantajan tulee varmistaa, että työväline pidetään koko sen käyttöiän ajan riittävän huollon avulla sellaisessa kunnossa, että se täyttää sitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Yleisen kunnossapitovelvollisuuden lisäksi lainsäädäntö sisältää useita säädöksiä eri laitteille tehtävistä määräaikaistarkastuksista.

Määräaikaistarkastuksia tulee tehdä mm.

  • nostureille
  • henkilönostimille
  • kuljettimille
  • trukeille
  • nostoapuvälineille
  • leikkureille.

Määräaikaistarkastuksen tekijän tulee olla kohteena olevan työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen riittävästi perehtynyt henkilö. Tarkastaja tekee tarkastuksesta pöytäkirjan, joka tulee säilyttää.

Tarkastus- ja huoltotoimintaa tulee kohdistaa koneiden ja laitteiden lisäksi myös henkilösuojaimiin, kiinteistön kunnon ylläpitoon (esim. ilmastointi, nosto-ovet, laskusillat, hissit, poistumisreittien valaistus, palo-ovet jne.) sekä piha-alueiden kunnossapitoon.

Esimerkiksi paloturvallisuuden ylläpitämiseksi ja palon leviämisvaaran estämiseksi ilmanvaihtolaitteistot on puhdistettava vähintään kerran vuodessa teollisuus- tai muussa tilassa, jossa ilmanvaihtokanaviin kerääntyy paljon palavia aineita, sekä tilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai käytetään palavaa nestettä.

Määräikaistarkastettavat kohteet yksilöidään huolto-ohjelmaan, nimetään vastuuhenkilöt, kirjataan tulevien tarkastuksen ajankohdat sekä tarkastuksissa todetut puutteet ja tehdyt korjaukset.


Seuraavaksi