Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Häiriöt, kuten koneen tukkeutuminen, syötön katkeaminen ja laitteen osan tai osien rikkoutuminen, johtavat tuotannon tai koneen pysäyttämiseen ja tilanteisiin, joissa tapaturmariski kasvaa.

Kun häiriötilanne pyritään purkamaan mahdollisimman nopeasti, työntekijät saattavat käyttää työtapoja, jotka kasvattavat tapaturmariskiä. Esimerkiksi nipun tai arkin asentoa pyritään korjaamaan vauhdissa ja häiriötilannetta saatetaan purkaa koneen käydessä.

Myös kone saattaa toimia virheellisesti, esimerkiksi pysähtymällä liian hitaasti, käynnistymällä yllättäen tai tekemällä tahattomia tai ylimääräisiä liikkeitä mm. jälkipaineen vuoksi.

Myös erilaisten koneiden yhdistely saattaa lisätä häiriötilanteiden riskiä. Tähän vaikuttavat mm. koneiden nopeuserot ja kuljetinjärjestelyt.

Häiriötilanteessa linjasta pysähtyy usein vain tietty osa, mikä aiheuttaa ruuhkautumista edeltävissä kone- ja kuljetinyksiköissä. Graafisessa teollisuudessa suuri häiriöalttius on pääasiassa jälkikäsittelyssä.

 • Materiaalivirran poikkeaminen radaltaan kuljettimella
 • Painokoneella:
  • painolevyn tai kumipeitteen kiinnitys ja irrotus
  • paperin syöttö
  • epäpuhtauksien poisto sylinteriltä
  • puhdistus
 • Taittokoneella:
  • arkin irrottaminen koneen käydessä
  • taittokoneen pysähtyminen rypistyneen tai taittuneen arkin vuoksi
  • puhdistustehtävät
  • arkin syöttö
 • Nitomakoneella:
  • mittojen asetus
  • puhdistus
  • materiaalin syöttö
  • ruuhkan purkaminen
  • hakasnitomakoneella virheellisen nidonnan tarkastelu
 • Koneen uudelleen käynnistäminen häiriötilanteen jälkeen.

Paineilman käyttö

Paineilman käyttöä puhdistuksessa tulee välttää, sillä suihku saattaa levittää tarpeettomasti pölyä ja roskia ympäristöön. Tästä voi aiheutua haittaa ja vaaraa työntekijälle itselleen tai lähistöllä oleville henkilöille. Erityisen vaarallista on puhdistaa päällä olevia vaatteita ilmasuihkulla. Voimakas paine voi puhkaista ihon, jolloin verenkiertoelimiin joutunut ilma voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Happi on myös vaarallinen yhdistelmä öljyjen ja rasvojen kanssa.

Arvioi riskit huolellisesti ja tutustu eri vaihtoehtoihin. Markkinoilla on erilaisia turvallisia suuttimia ja lisäosia, joilla turvallisuutta voidaan parantaa (esim. ilma- ja suojakilpiä, jatkovarsia). Myös melutasoon kannattaa kiinnittää laitteiden hankintavaiheessa huomiota. Huolehdi silmien ja kuulon suojauksesta.

Huolto- ja häiriötilanteissa koneita on pystyttävä huoltamaan turvallisesti, eli kaikki energialähteet tulee voida luotettavasti erottaa. Työpaikoilla tulee olla käytäntö, joilla vahinkokäynnistyminen voidaan luotettavasti estää.


Seuraavaksi