Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työn oikeanlaisella tauottamisella voidaan ehkäistä väsymistä ja vireystilan laskua sekä vähentää samalla tapaturmavaaraa.

Työajan ja taukojen vuorottelulla on ruumiillisen ja henkisen kuormituksen kannalta suuri merkitys. Työntekoaika aiheuttaa kuormittumista ja rasittumista, taukoaika taas elvyttää ja palauttaa.

Oleellista on, että yrityksessä ymmärretään palautumisen merkitys vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Taukojen tarve riippuu työn vaatimuksista, siitä, paljonko työssä on luontaisia taukoja, odotusaikoja tai käyttöhäiriöitä, sekä yksilöllisistä ominaisuuksista. Yleensä on edullisempaa pitää useita lyhyitä taukoja kuin harvoja pitkiä taukoja. 

  • Suurta tarkkuutta tai staattista lihastyötä vaativissa tehtävissä ovat muutaman minuutin mittaiset pienoistauot ratkaisevan tärkeitä.
  • Hidastempoisissa suurta lihasvoimaa vaativissa töissä voivat 10–15 minuutin tauot olla hyödyllisemmät.
  • Yli 20 minuuttia kestävät tauot sen sijaan saattavat vaikeuttaa työrytmiin totuttautumista ja siten lisätä jopa tapaturmavaaraa.

Taukojen aikana elpymistä kannattaa tehostaa tekemällä työn vastaliikkeinä pumppaavia ja rentouttavia liikkeitä. Taukojen tulisi olla osa työtehtävää, ja elpymiseen pitäisi varata oma aikansa eikä jättää sitä oman ehtimisen varaan. Jos työ tehdään vapaassa tahdissa, elvyttävät toiminnat voidaan sijoittaa työn lomaan.

Katso video työn tauottamisesta:

Tauot ja elvyttävät liikkeet tehostavat työn tekemistä, edesauttavat työstä palautumista ja ennaltaehkäisevät tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Työpaikalla voi hyödyntää myös valmiita taukojumppia. Kannattaa ottaa tavaksi!


Seuraavaksi