Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat usein pitkiäkin poissaoloja ja poissaolojen jälkeenkin työkyky on tyypillisesti alentunut joko pysyvästi tai tilapäisesti. Suorat kustannukset, kuten sairauden diagnosointi, hoito, lääkkeet ja kuntoutus sekä sairauteen liittyvät korvaukset ovat yleensä epäsuoria huomattavasti pienempiä. Epäsuoria kustannuksia tulee mm. työryhmien toiminnan häiriöistä, tuottavuuden laskusta, tuotannon viivästymisestä sekä sairaana olevien työntekijöiden korvaamisesta ja sijaisten kouluttamisesta.

Esimerkkejä kuormittavista työasennoista ja -tehtävistä:

  • seisominen (paino, jälkikäsittely, lähettämö, postitus)
  • istuminen (toimistotyö)
  • ajoittaisia kiertymistä, kumartumista tai kurottelua vaativia asentoja (paperileikkurit)
  • raskaiden taakkojen käsittely (pakkojen siirto, alistusasemat, sitomo, postitus)
  • toistotyö ja koneiden määräämä työtahti (painotuotteen yksitellen tehtävä tarkistus, arkkien siirto linjalta nippuihin, konelinjojen syöttö- ja vastaanottotehtävät)
  • pidempikestoinen näyttöpäätetyö (reproduktio, valvomotyö).

Katso video, jossa Pekka kertoo tarinansa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisystä:

Jo suunnitteluvaiheessa tulisi keskustella työntekijöiden kanssa työn vaatimuksista sekä huomioida työprosessien sujuvuus ja kuormitusta keventävät työn tekemisen tavat. Ennakointi on aina kustannustehokkaampaa kuin muutosten tekeminen jo valmiisiin ratkaisuihin. Työntekijöitä tulisi rohkaista ottamaan lieväkin työperäinen oireilu puheeksi mahdollisimman ajoissa. Tällöin asioita voidaan korjata jo ennen vakavien seurausten ilmenemistä.

Ergonomiset näkökohdat tulisi huomioida

  • työtilojen suunnittelussa
  • työ- ja tuotantomenetelmien suunnittelussa
  • kalusteiden, koneiden, laitteiden ja apuvälineiden hankinnassa
  • perehdyttämisessä ja työn opastuksessa.

Työn kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa tilojen ja työprosessien hyvällä suunnittelulla ja huolehtimalla käytettävien kalusteiden ja työvälineiden ergonomiasta sekä tarkoituksenmukaisuudesta.

Kaikille toimialoille soveltuvissa julkaisussa ja animaatiossa kerrotaan perusasioita ergonomisesta suunnittelusta ja käydään lyhyesti läpi hyviä ergonomisia ratkaisuja erilaisiin töihin tuotannossa ja toimistossa. Julkaisusta löydät hyvän tarkistuslistan suunnittelun tueksi.


Seuraavaksi