Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Sivustoa voidaan käyttää tukimateriaalina esimerkiksi esimiesten ja työntekijöiden perehdytyksessä, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä, työsuojelutoiminnan kehittämisessä ja riskiarvioinneissa. Sivuston aihealueita voidaan myös käydä teemoina läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa, koulutuksissa, yhteisissä palavereissa tai erilaisina tietoiskuina. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan yleisimmät tapaturmat alalla liittyvät erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin käsivammoihin sekä kaatumisiin ja taakkojen käsittelyn yhteydessä tapahtuvaan äkilliseen kuormittumiseen.  

Sivusto onkin myös erinomainen työväline alan oman riskienarvioinin työkalun Oiran käyttämisessä. OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille työpaikan riskien arviointiin. Maksuton OiRA on helppokäyttöinen ja tukee yrityksen työturvallisuustyötä.

Graafisen alan OiRA sisältää kuusi osiota, jotka ovat

 1. Fyysisen kuormituksen hallinta
 2. Kone- ja laiteturvallisuus
 3. Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi
 4. Turvallinen liikkuminen ja nostojen toteutus
 5. Fysikaalisen työympäristön turvallisuus
 6. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön toiminta

Suomenkielisen graafisen alan OiRA-riskinarviointityökalun on kehittänyt Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunta yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Medialiitto, Graafinen Teollisuus, Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ovat osallistuneet kehittämistyön rahoittamiseen.

Tyypillisiä työtehtäviä

Graafiseen alaan kuuluu tyypillisesti toimiminen erilaisissa paino- ja tulostusyrityksissä.  

Esimerkkejä työntekijöiden tehtävistä:

 • aineiston valmistaminen
 • painaminen / tulostaminen
 • jälkikäsittely 
 • asentaminen. 

Esimerkkejä toimihenkilöiden tehtävistä:

 • asiakaspalvelu 
 • ilmoitus- ja levikkimyynti 
 • toimistotyö
 • graafinen suunnittelu
 • jakeluesihenkilö
 • trafiikkisihteeri
 • palkanlaskija.

Yrityksissä on usein käytössä monipuolisesti eri tuotantomenetelmät perinteisemmästä offset-tuotannosta digitaaliseen tulostamiseen sekä aikakausi- ja sanomalehtikoneisiin. 

Toimenkuvat ovat monipuolisia ja yksittäinen työntekijä hoitaa usein eri toimenkuviin liittyviä tehtäviä. Moniosaamista arvostetaan ja se on usein kuultu termi alan toimijoiden parissa. 

Tietojärjestelmät 

Eri työtehtävissä käytetään yhä enemmän apuna tietojärjestelmiä, jotka kertovat missä työvaiheessa prosessia tuotteet kulkevat. Lähes kaikki työtehtävät sisältävät näyttöpäätetyötä. Varsinkin aineistonvalmistaminen ja toimihenkilötehtävät tehdään lähes kokonaan näyttöpäätteillä erilaisia ohjelmistoja apuna käyttäen.  

Työn erityispiirteitä 

Alalla tehdään usein vuorotyötä sekä yhä enemmän yötyötä. Työtahti vaihtelee huomattavasti, riippuen minkälaisia koneita on käytössä. Koneiden ja laitteiden käyttö, sisäinen liikenne sekä uusien järjestelmien hallinta edellyttävät valppautta, tarkkuutta sekä jatkuvaa uusien taitojen omaksumista. Työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, yhteistyökykyä ja hyvää yleiskuntoa. 

Haitallisen kuormittumisen ennaltaehkäisylle on luotava edellytykset työympäristön suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena ovat käyttäjälähtöinen ja toimiva työympäristö. Töiden sisäänottovaiheessa sovitetaan yhteen eri tilaajaryhmien tarpeet, työprosessin sujuvuusvaatimukset sekä sisäympäristön laatuun vaikuttavat osatekijät, kuten tekniikka, tilajärjestelyt. 


Seuraavaksi